Θεσσαλονίκη-Βερολίνο. Ψάχνοντας για ίχνη.
Ένας οδηγός για τους μαθητές, που θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν το Βερολίνο.