ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Ημερομηνία 07/10/2009
Αριθ. Πρωτ. ..........................

Προς: Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης


Θέμα υποβαλλόμενου προγράμματος:
«Θεσσαλονίκη -Βερολίνο: Σημεία επαφής»
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Σχολική Μονάδα:
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Κλεάνθους 30
545 43
Τηλ. επικοινωνίας - fax:

2310-939582


Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ:

Ονοματεπώνυμο:

Μάρα Αλεξάνδρα

Ειδικότητα: ΠΕ 13Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
(αναγράψτε τίτλο)
ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Συμπλήρωση ωραρίου
Υπερωριακή απασχόληση

Καββαδά Τασούλα
Βυζαντινές αρχαιότητες της Ηπείρου

2

Καραγκιαούρη Φωτεινή
Βυζαντινές αρχαιότητες της Ηπείρου
1
1Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Τάξη
Αριθμός Μαθητών
Αριθμός Μαθητών/τριών ανά τμήμα
Γ1
28

Γ2
27Σύνολο
55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ: 26
Σύνολο ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:29


Το σχέδιο προγράμματος σχολικής δραστηριότητας εγκρίθηκε κατά την Παιδαγωγική Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων
Ημερομηνία
Αρ. Πράξης
7/10/2009
18Ενημέρωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων


Ημερομηνία
ΝΑΙ
16/9/2009
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
q Να γνωρίσουν οι μαθητές τις δύο πόλεις και να έρθουν σε επαφή με δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Να μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν για τη δική τους πόλη σε συνομήλικούς τους στο Βερολίνο χρησιμοποιώντας τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο γυμνάσιο.


Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
q Να γνωρίσουν οι μαθητές τα μνημεία και τα μουσεία των δύο πόλεων και να αναζητήσουν το ελληνικό στοιχείο στο Βερολίνο.
q Να επισκεφτούν το Βερολίνο που γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους του βιώνοντας ένα κομμάτι νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας.
q Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν συνομηλίκους τους άλλων εθνικοτήτων.
q Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα που διδάσκονται (Γερμανικά –Γαλλικά - Αγγλικά) και να τις εμπεδώσουν και διευρύνουν.
q Να γνωρίσουν τη διαδικασία οργάνωσης ενός ταξιδίου στο εξωτερικό και να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βερολίνο.
q Να μάθουν να συνεργάζονται και να εντάσσονται σε ομάδες.
q Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης και κριτικής σκέψης.
q Να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους και να ανακαλύψουν τυχόν κλίσεις τους.
q Να μάθουν να αναζητούν υλικό για συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
q Να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου.
q Να αποκτήσουν αισθητικά κριτήρια.
q Να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή σαν εργαλείο.
q Να μάθουν να εργάζονται με το movie maker δημιουργώντας μικρές ταινίες.
q Να μάθουν να χρησιμοποιούν το power point για τη δημιουργία παρουσιάσεων.
q Να μάθουν να στέλνουν και να δέχονται ηλεκτρονική αλληλογραφία.
q Να εξοικειωθούν με λογισμικά του διαδικτύου όπως Wikispaces, Wordle και Voki.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι το Μάιο 2010.

Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Συνεργασία με το γαλλικό σχολείο College Voltaire στο Βερολίνο με το οποίο πραγματοποιείται ήδη πρόγραμμα eTwinning.
Συνεργασία με το Goethe Institut Θεσσαλονίκης. Χρήση της βιβλιοθήκης και των υπολογιστών. Επίσκεψη στην έκθεση αφίσας στον ίδιο χώρο με θέμα: «Από την ειρηνική επανάσταση στη γερμανική ενότητα».
Συνεργασία με το Pergamonmuseum στο Βερολίνο.
Συνεργασία με το μουσείο του Βερολίνου Haus am Checkpoint Charly.

Ε. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Ιστορία
o Να γνωρίσουν οι μαθητές πλευρές της νεότερης Ευρωπαϊκής ιστορίας. Να κατανοήσουν την τραγικότητα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και να έρθουν σε επαφή με της προσπάθειες του ανθρώπου που αναζητά την ελευθερία.

2. Γερμανικά / Γαλλικά:
Να διευρύνουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις της ξένης γλώσσας που διδάσκονται μέσω αλληλογραφίας με συνομήλικούς τους στο Βερολίνο αλλά και διάφορες υπηρεσίες από τις οποίες θα ζητήσουν ενημερωτικό υλικό.

3. Πληροφορική
o Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη χρήση του υπολογιστή.
o Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
o Να αποκτήσουν ικανότητες στη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων καθώς και των προγραμμάτων Movie Maker, Voki και Wordle.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Στο τέλος του Προγράμματος η κάθε ομάδα θα παραδώσει μια εργασία. Οι εργασίες όλων των ομάδων θα συγκεντρωθούν και θα βιβλιοδετηθούν.
Με τη λήξη του προγράμματος μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές θα προβούν σε αυτοαξιολόγηση, για να ελεγχθεί το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά.
Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στη μαθητική κοινότητα κατά την τελετή αποφοίτησης της Γ΄ τάξης.Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΝΤΡΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ