ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Ημερομηνία 07/10/2009
Αριθ. Πρωτ. ..........................

Προς: Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης


Θέμα υποβαλλόμενου προγράμματος:
«Βυζαντινές αρχαιότητες της Ηπείρου»
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Σχολική Μονάδα:
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Κλεάνθους 30
545 43
Τηλ. επικοινωνίας - fax:

2310-939582


Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ:

Ονοματεπώνυμο:

Μάρα Αλεξάνδρα

Ειδικότητα: ΠΕ 13Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
(αναγράψτε τίτλο)
ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Συμπλήρωση ωραρίου
Υπερωριακή απασχόληση

Χατζημιχαήλ Δημήτριος
Αντωνοπούλου Ζωή
Καββαδά Τασούλα
Θεσσαλονίκη –Βερολίνο:Σημεία επαφής

2

Καραγκιαούρη Φωτεινή
Θεσσαλονίκη –Βερολίνο:Σημεία επαφής

2Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Τάξη
Αριθμός Μαθητών
Αριθμός Μαθητών/τριών ανά τμήμα
Β1
26

Β2
26Σύνολο
52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ:26
Σύνολο ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:26


Το σχέδιο προγράμματος σχολικής δραστηριότητας εγκρίθηκε κατά την Παιδαγωγική Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων
Ημερομηνία
Αρ. Πράξης
7/10/2009
18Ενημέρωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων


Ημερομηνία
ΝΑΙ
21/9/2009
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
q Μέσω της βιωματικής μάθησης να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία, τα μνημεία και τον πολιτισμό της βυζαντινής Ηπείρου.


Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
q Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον πολιτισμό της Βυζαντινής Ηπείρου.
q Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική των βυζαντινών μνημείων.
q Να εξοικειωθούν με τη θρησκευτική και πνευματική ζωή του Βυζαντίου.
q Να γνωρίσουν σημαντικές πλευρές της βυζαντινής ιστορίας.
q Να έρθουν σε επαφή με τη φύση και να κατανοήσουν τον τρόπο ένταξης των ανθρώπινων δημιουργημάτων στο φυσικό περιβάλλον.
q Να μάθουν να συνεργάζονται και να εντάσσονται σε ομάδες.
q Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης και κριτικής σκέψης.
q Να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους και να ανακαλύψουν τυχόν κλίσεις τους.
q Να μάθουν να αναζητούν υλικό για συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
q Να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου.
q Να αποκτήσουν αισθητικά κριτήρια.
q Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βυζαντινές αρχαιότητες της Ηπείρου.


Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από το Νοέμβριο 2009 μέχρι το Μάιο 2010.

Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Θα επιδιώξουμε συνεργασία με την Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Ηπείρου και το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.

Ε. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Ιστορία
o Να γνωρίσουν οι μαθητές πλευρές της ιστορίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου.

2. Νέα Ελληνικά
o Να έρθουν σε επαφή με μύθους και παραδόσεις που σχετίζονται με τη βυζαντινή Ήπειρο.
o Να μελετήσουν ιστορικά μυθιστορήματα που αναφέρονται στη βυζαντινή Ήπειρο.

3. Αισθητική Αγωγή
o Να έρθουν σε επαφή με τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική.


4. Πληροφορική
o Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη χρήση του υπολογιστή.
o Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
o Να αποκτήσουν ικανότητες στη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων.

5. Μουσική
o Να έρθουν σε επαφή με τη μουσική και μουσικά όργανα του Βυζαντίου.
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Στο τέλος του Προγράμματος η κάθε ομάδα θα παραδώσει μια εργασία. Οι εργασίες όλων των ομάδων θα συγκεντρωθούν και θα βιβλιοδετηθούν.
Με τη λήξη του προγράμματος μαθητές και υπεύθυνοι καθηγητές θα προβούν σε αυτοαξιολόγηση, για να ελεγχθεί το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά.
Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στη μαθητική κοινότητα κατά την τελετή αποφοίτησης της Γ΄ τάξης.Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΝΤΡΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ